Mapy myśli


Mindmapping (czyli tworzenie tzw. map myśli) to technika nielinearnego notowania, która wykorzystuje i odzwierciedla naturalny sposób funkcjonowania naszego umysłu.

Mapy myśli mogą być z powodzeniem wykorzystywane na każdym etapie procesu zarządzania projektami – począwszy od fazy analizy i gromadzenia wszystkich niezbędnych informacji, poprzez szczegółowe planowanie, definiowanie zadań i przydzielanie zasobów, aż do bieżącego monitorowania zgodności postępu prac z założonym harmonogramem.

Mapa myśli jest doskonałym narzędziem do budowania baz wiedzy związanej z prowadzonym projektem, a dodatkowo, rysowanie map myśli przy użyciu programu komputerowego integruje mapę myśli ze wszystkimi dostępnymi źródłami i formatami (hiperłącza do dokumentów oraz stron sieci Web). Dzięki temu mapa myśli może stać się prawdziwą interaktywną biblioteką informacji na wybrany temat, a korzystanie z niej jest łatwe i szybkie i przez to bardzo efektywne.

Możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie map myśli w obszarze zarządzania projektami są w zasadzie nieograniczone, a decydując się na wykorzystanie tej techniki oszczędzamy czas i energię, zapewniając sobie przy tym sporo dobrej zabawy. Warto pamiętać, że tworzenie map myśli to umiejętność, która raz zdobyta - na zawsze może zmienić nasz sposób pracy, nauki i myślenia w ogóle...

Korzystamy z oprogramowania firmy iMindMap.