Doradztwo z zakresu HCM


Rekrutacja i rozwój pracowników to tylko dwa z wielu procesów kadrowych w przedsiębiorstwie. Naszym celem jest pomoc w modelowaniu i realizacji wszystkich procesów kadrowych w firmie Klienta, tak by miały strategiczne znaczenie dla działalności całej firmy. Dlatego podstawą naszych wszelkich działań z zakresu HCM jest umiejętność myślenia strategicznego -zdolność przewidywania rzeczywistych potrzeb organizacji i planowania na tej podstawie procesów kadrowych.

Posiadamy praktyczne doświadczenie w pracy z ludźmi i zarządzaniu kapitałem ludzkim. Zdobyliśmy je pracując na stanowiskach specjalistów i kierowników działów kadr firm z kilku branż technicznych (IT, przemysł ciężki, konstrukcja, produkcja).

Nasza oferta doradztwa z zakresu HCM obejmuje tworzenie:

  • całej polityki personalnej,
  • systemów oceny i rozwoju,
  • systemów kompetencyjnych,
  • systemów motywacyjnych,
  • planów szkoleniowych .

Podstawą wszystkich tych działań jest przeprowadzany przez nas audyt personalny – badanie potencjału pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie projekty z zakresu HCM są przez nas „szyte na miarę” dlatego jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w zakresie HCM prosimy o KONTAKT.